BREVDUEFORENINGEN 220 ODENSE

Klubhus adresse: Toftevej 65, Odense SØ

REGLEMENT 220 ODENSE 2019


Konto reg. nr.1551 konto nr. 3586030019

må gerne benyttes til kontingent eller hvis der skyldes penge.

Husk kode nr. eller navn på indbetalingen(må også gerne benyttes til betaling af flyvninger).
I alle flyvninger gælder Sektion 31`s og Ddb `s reglement 2019.
-----
Pengepræmier gamle duer:
Som sidste år. Det er medlemmets første due der tæller.
Beløb Kort: 65-50-45-35-30-25
Beløb Mellem: 60-50-40-30-25-20
Beløb Lang: 60-45-30-25
Beløb Landsfl. 60-45-30-25
Præmier på landsfl. efter princippet 1 pr. for hver 2 medlemmer der deltager.


Ungerne:
Som sidste år. Det er medlemmets første due der tæller.
Beløb Sektion: 35-30-25-20-20
Beløb Ddb: 35-30-25-20


Pokaler - Championatet gamle: Pokal/Guld/sølv/ bronze.
(Pokaler vindes tre gange i træk eller 5 gange i alt)
Vindes på 2 lang-15 mellem sport/åben,samt 8 korte flyvninge
Medlemmets første due tæller.
. Championat unger: Pokal- Guld- Sølv- Bronze
(Pokaler vindes tre gange i træk eller 5 gange i alt)
Alle sektionens flyvninger -1
Det er medlemmets første due der tæller


Der er Guld - Sølv og bronze til følgende mesterskaber:
Langflyvermesterskab minus 1 flyvning l. sport
Mellem distance sport minus 1 flyvning 1. sport
Mellem distance åben minus 1 flyvning Første due
Sprinter mesterskab sek. minus 1 flyvning 1.sport
Første due tildeles 1000 point, efterfølgende får point som ved sektion og ddb.
----------
Indlevering af duer til kapflyvning foregår torsdag/fredag mellem kl. 15,30 og
18,00 (kom gerne i god tid)
Boksene afleveres senest mandag kl. 17,00
Der kan mod betaling på 50 kr. afleveres 15 minutter senere
-----
Hvert enkelt medlems due skal indberettes på computeren eller til en af
foreningen udvalgte medlemmer senest 15 minutter efter stempling.
Dette er også ifølge de regler som sektionen og ddb har.
-----
Løsladelse kan fås på vores hjemmeside, på sektionens hjemmeside eller på ddb.
hjemmeside(eller hos en af foreningen udpegede medlem)
-----
Duerne vil så vidt det er muligt blive pakket i den rækkefølge de ankommer til foreningen.
-----
Man er selv ansvarlig for fejl eller mangler på skemaer ved afsendelsen af duerne,
samt at alle duerne på det enkelte slag er vaccineret.
DETTE GÆLDER OGSÅ ALLE NYINDKØBTE, SAMT AVLSDUER.
-----
Det er op til kontrolkomiteen at afvise en due der ikke skønnes i orden til at klare
en kapflyvning.
-----
Hvert enkelt medlem kan skænke en ærespræmie og det er kun de medlemmer der har givet en præmie der flyver med om præmierne. Der er ingen der kan vinde sin egen præmie.
-----
Ringe til sæson 2020 bestilles ved kasserer senest 15.06.2019
-----
Kontingent 2 x 775 kr. skal være indbetalt/betalt senest 1. maj og 1. november